Produkty

DOSTĘPNY
Koncentrat tynku renowacyjnego 5 L CERESIT
EAN: 5900089484058

Koncentrat tynku renowacyjnego 5 L CERESIT

Ostatnia aktualizacja:
Dostępny
Opis produktu:
CO 84 Dodatek napowietrzający Do­da­wa­ny do za­pra­wy ce­men­to­wej przy wy­ko­ny­wa­niu tyn­ków na za­wil­go­co­nych mu­rach z wy­kwi­ta­mi sol­ny­mi. Wy­ma­ga wcze­śniej­sze­go wy­ko­na­nia ażu­ro­wej obrzut­ki ce­men­to­wej z do­dat­kiem emul­sji Ce­re­sit CC 81. Dodatek upla­stycz­nia za­pra­wę, zwięk­sza pa­ro­prze­pu­szczalność tyn­ku, za­po­bie­ga po­wsta­wa­niu wy­kwi­tów sol­nych. Wy­pra­wy z do­dat­kiem CO 84 moż­na po­kry­wać cien­ko­war­stwo­wy­mi tyn­ka­mi mi­ne­ral­ny­mi al­bo far­ba­mi o bar­dzo ni­skim opo­rze dy­fu­zyj­nym np. Ce­re­sit CT?54. Do sto­so­wa­nia we­wnątrz i na ze­wnątrz bu­dyn­ków. ZUŻYCIE: ok. 0,1 l/m2 na każde 2 cm grubości tynku
Prezentowane ceny są orientacyjnymi cenami brutto. Cena w sklepie może różnić się od prezentowanej ceny. Niniejsza prezentacja towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dla towarów na zamówienie i towarów, których stan magazynowy wyczerpał się, prezentowane ceny są jedynie orientacyjne i mogą znacznie różnic się od aktualnych. System aktualizacji danych o towarach aktualizuje dane cyklicznie. Ostatnia data i godzina aktualizacji są prezentowane wraz z towarem. W celu zakupu lub rezerwacji towaru nalezy skontaktować się ze sklepem. Zdjęcia produktów mogą różnić się od rzeczywistego wygladu towaru. Odwzorowania kolorów widziane na monitorze lub innym urządzeniu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu.


Zobacz wszystkie produkty

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...